Sana Linea

 

Istorijat


Sana Linea kroz vrijeme

Sana Linea a.d. Kostajnica ima dugu tradiciju i u svom postojanju do danas prošlo je kroz nekoliko razvojnih faza.

Preduzeće je osnovano davne 1947. godine a od 1958 započinje njen razvojni put, kada je sagrađena nova proizvodna hala, remontiran strojni park i otvoreno osam sopstvenih prodavnica.

Potpunu transformaciju preduzeće započinje 1970. godine integracijom u tadašnji SOUR "Sana" Novi Grad i za taj period velike su značajne organizacione i tehnološke promjene. Glavna karakteristika tog perioda je investiranje u modernizaciju i specijalizaciju proizvodnih kapaciteta a nabavkom modernih strojeva i opreme prešlo se na novi proizvodni program ženskih bluza.

Vlastitim investicijama izgrađena je nova i adaptirana je stara proizvodna hala čime su se stvorili uslovi za povećanjem broja zaposlenih. Usvajanjem novih tehnologija stvoreni su uslovi za proizvodnju modne odjeće a naročito zenskih bluza, po čemu je ovo preduzeće poznato na inostranom tržištu a posebno na tržištu Njemačke.

Od osnivanja pa do danas, ovo preduzeće nije prestajalo sa radom. Zadržan je pretratni nivo proizvodnje, unapređen je tehnološki proces i nastavljena je izvozna orjentacija koja nije prekidana. U toku svog poslovanja, preduzeće nije poslovalo sa gubitkom.

Preduzeće je uspješno završilo svojinsku transformaciju u skladu sa zakonom i danas posluje kao akcionarsko društvo.

Dokumenti i akti

  •      
  • Should be Empty:

Posjetite nas

  • Ustanička br. 6, 79 224 Kostajnica, Bosna i Hercegovina
  • Tel : + 387 52 663 112
  • info@sanalinea.net